Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία μας με την από 16/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αποφάσισε...