Τηλ.: 22620 59340-1

IPS ELECTROFUSION BRANCH SADDLE SDR17-9 PE100+ /4710 BLACK

 • Water – 160 PSI at 73 Deg F Sustainable Maximum Operating Pressure
 • Gas – 100 PSI at 73 Deg F Sustainable Maximum Operating Pressure
 • Electrofusion
 • Injection Moulded
 • Raw Material PE100 4710 BLACK
 • Suitable for Water
 • With HDPE underpart

Model: 036-IPS ELECTROFUSION BRANCH SADDLE SDR17-9 PE100+ /4710 BLACK
Nominal IPS Pipe Size Avg. Pipe O.D in." SDR d1 in." SDR 9 Avg. I.D in." SDR 11 Avg. I.D T4 in." h in." WEIGHT lbs.
1 1/2" 1,900 11 - 9 1/2" 0,640 0,680 UNDER CONSTRUCTION
3/4" 0,800 0,850
1" 1,010 1,060
2" 2,375 11 -9 1/2" 0,640 0,680 4,945 1,929 1,100
3/4" 0,800 0,850 4,945 1,929 1,100
1" 1,010 1,060 5,024 2,008 1,210
1 1/4" 1,270 1,338 5,260 2,244 1,320
3" 3,500 17-9 1/2" 0,640 0,680 5,472 1,929 1,562
3/4" 0,800 0,850 5,472 1,929 1,562
1" 1,010 1,060 5,551 2,008 1,584
1 1/4" 1,270 1,338 5,787 2,244 1,606
1 1/2" 1,453 1,533 6,116 2,362 1,628
2" 1,820 1,920 6,431 2,598 1,650
4" 4,500 17-9 1/2" 0,640 0,680 6,071 1,929 1,848
3/4" 0,800 0,850 6,071 1,929 1,848
1" 1,010 1,060 6,150 2,008 1,870
1 1/4" 1,270 1,338 6,386 2,244 1,936
1 1/2" 1,453 1,533 6,699 2,362 1,958
2" 1,820 1,920 7,014 2,598 1,980
6" 6,625 17-9 1/2" 0,640 0,680 6,949 1,929 2,992
3/4" 0,800 0,850 6,949 1,929 2,992
1" 1,010 1,060 7,028 2,008 3,003
1 1/4" 1,270 1,338 7,264 2,244 3,190
1 1/2" 1,453 1,533 7,854 2,362 3,201
2" 1,820 1,920 8,011 2,598 3,212

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

  Συμπληρωστε τα παρακατω πεδια

  Loading...