Τηλ.: 22620 59340-1

ΥΛΙΚΑ

Τα παραγόμενα από την ΤΕΚΝΙΜΑ εξαρτήματα είναι τύπου Injection Moulded και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πολυμερή πολυαιθυλενίου κατάλληλα για σωληνώσεις πίεσης που διανέμουν φυσικό αέριο, ύδωρ και άλλα υγρά.
Τα χαρακτηριστικά τους είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα (ISO 4437, EN 1555-3, EN 12201-3).
Οι πρώτες ύλες PE 100 + πολυαιθυλενίου που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες για πόσιμο νερό. Κατά περίπτωση προστίθεται και Carbon clack για αντοχή στην Υπεριώδη ακτινοβολία (UV Stabilization).
Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να παραχθούν από PE80 ή PE100+ πρώτη ύλη πολυαιθυλενίου και σε χρώματα μαύρο, κίτρινο ή μπλε.
Τα εξαρτήματα της ΤΕΚΝΙΜΑ συγκολλούνται με σωλήνες PE που έχουν πυκνότητα 940-960 kg/m3 (ISO 1872-1972) και δείκτη ροής 0,25-0,95 g/10 min, με φορτίο 5kg (ISO 1133).

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Η ηλεκτροσύντηξη (electrofusion) είναι μία μέθοδος σύνδεσης σωλήνων PE με την χρήση εξαρτημάτων με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση. Οι ηλεκτροσύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για την σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων με ευθέα άκρα και οι σέλλες για τη σύνδεση παροχετευτικών αγωγών.
Τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα απομακρύνοντας από την εξωτερική επιφάνειά τους, στρώμα βάθους περίπου 0,2 -0,4 mm. Τότε ο σωλήνας και το εξάρτημα εφαρμόζουν έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε μετακίνηση.
Μία ηλεκτρική τάση εφαρμόζεται στους ακροδέκτες του εξαρτήματος μέσω της συσκευής ηλεκτροσύντηξης ≤ 48 Volt.
Το ηλεκτρικό ρεύμα διαπερνώντας την συρμάτινη αντίσταση του εξαρτήματος λιώνει τα πολυμερή και συγκολλάται το εξάρτημα στο σωλήνα.
Μετά τη συγκόλληση, η σύνδεση πρέπει να αφεθεί να κρυώσει προτού απομακρυνθούν τα εργαλεία στήριξης και ευθυγράμμισης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Ελέγχουμε εάν οι προς συγκόλληση σωλήνες και εξαρτήματα είναι του ίδιου μεγέθους και υλικού. Μόνο συμβατά υλικά μπορούν να συγκολληθούν μεταξύ τους.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές σωλήνων και εξαρτημάτων.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία και μηχανήματα που συντηρούνται τακτικά και είναι σε καλή κατάσταση.
Ελέγχετε εάν τα εργαλεία στερέωσης και ευθυγράμμισης είναι κατάλληλα και καθαρά.
Ελέγχετε εάν τα εργαλεία κοπής και ξυσίματος είναι σε καλή κατάσταση και οι λεπίδες είναι κοφτερές.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟ

Προετοιμασία άκρων σωλήνα
• Ελέγξετε ή κόψτε έτσι ώστε τα άκρα των σωλήνων να είναι καθέτως κομμένα
• Ξύσιμο των άκρων των σωλήνων πλήρως (περιφερειακά) και σε μήκος τουλάχιστον 50% περισσότερο από το μήκος του συνδέσμου
• Απομακρύνετε τα υπολείμματα ξυσίματος με στεγνό και καθαρό ύφασμα ή απορροφητικό χαρτί
• Καθαρισμός των άκρων των σωλήνων με κατάλληλο καθαρό και στεγνό ύφασμα ή απορροφητικό χαρτί με την χρήση κατάλληλου υγρού καθαρισμού (π.χ. Tangit Cleaner)

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΤΕ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΚΡΑ Ή ΝΑ ΥΓΡΑΝΘΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο τα άκρα των σωλήνων λερωθούν ή επικαθίσει υγρασία, καθαρίστε ξανά χρησιμοποιώντας στεγνό ή καθαρό ύφασμα και κατάλληλο υγρό καθαρισμού (Τριχλωρομεθάνιο ή Tangit Cleaner).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 • Τοποθετήστε τον ένα σωλήνα στο σφικτήρα ευθυγράμμισης
 • Ανοίξτε την συσκευασία του εξαρτήματος, ελέγξτε εάν είναι καθαρό το εξάρτημα και περάστε το όλο, στο άκρο του σωλήνα έτσι ώστε η μπροστινή επιφάνεια του εξαρτήματος να συμπέσει με το άκρο του σωλήνα
 • Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα στο σφικτήρα έτσι ώστε τα άκρα των προς σύνδεση σωλήνων να είναι σε επαφή
 • Με τη χρήση του μαρκαδόρου, στο ελεύθερο άκρο του δεύτερου σωλήνα μαρκάρουμε απόσταση L/2 (όπου L = το μήκος του ηλεκτροσυνδέσμου)
 • Σύρουμε τον ηλεκτροσύνδεσμο εντός του δεύτερου σωλήνα έως ότου η μία άκρη του φτάσει στο σημείο που είχαμε μαρκάρει

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

 • Ελέγχεται η γεννήτρια εάν έχει καύσιμο
 • Ξεκίνημα της γεννήτριας και λειτουργία της χωρίς φορτίο για 1 min περίπου
 • Συνδέουμε τη συσκευή ηλεκτροσύντηξης με τη γεννήτρια
 • Κατόπιν συνδέουμε τα καλώδια παροχής ρεύματος της συσκευής στους ακροδέκτες του συνδέσμου
 • Με τη χρήση του μολυβιού, ανάγνωση του barcode που είναι πάνω στο εξάρτημα
 • Ελέγχουμε εάν ο χρόνος και η τάση συγκόλλησης του εξαρτήματος συμπίπτει με αυτόν που αναγράφεται στη φωτεινή ένδειξη της συσκευής ηλεκτροσύντηξης
 • Στην συνέχεια δίνουμε εντολή στη συσκευή για την έναρξη της συγκόλλησης
 • Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της συγκόλλησης, ελέγχουμε εάν έχουν σηκωθεί οι δείκτες συγκόλλησης
 • Αφήνουμε το εξάρτημα να κρυώσει στον ανάλογο χρόνο που αναγράφεται στο barcode χωρίς να απομακρύνουμε τους σφικτήρες ευθυγράμμισης

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΕΛΛΩΝ

 • Αποκάλυψη του σωλήνα επί του οποίου θα συγκολληθεί η σέλλα
 • Καθαρισμός της επιφάνειας συγκόλλησης με στεγνό, καθαρό ύφασμα ή απορροφητικό χαρτί
  Σημειώνουμε με μαρκαδόρο στην επιφάνεια του σωλήνα τη θέση τοποθέτησης της σέλλας κατά 10 mm μεγαλύτερη
 • Ξύσιμο όλης της επιφάνειας συγκόλλησης με ξύστρα
 • Απομάκρυνση των υλικών απόξεσης και καθαρισμός της επιφάνειας συγκόλλησης με στεγνό, καθαρό ύφασμα ή απορροφητικό χαρτί
 • Δεν επιτρέπεται άγγιγμα της επιφάνειας συγκόλλησης με τα χέρια
 • Αποσυσκευασία της σέλλας
 • Καθαρισμός των επιφανειών συγκόλλησης σωλήνων και σέλλας με στεγνό, καθαρό ή απορροφητικό χαρτί και υγρό καθαρισμού (Tangit Cleaner κ.λ.π.)
 • Τοποθέτηση του κάτω και πάνω μέρους της σέλλας και ομοιόμορφη σύσφιξη των κοχλιών με την βοήθεια κατσαβιδιού

 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Ακολουθούμε την διαδικασία συγκόλλησης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εκτέλεση της Συγκόλλησης».

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Ελέγχουμε εάν ο δείκτης συγκόλλησης της σέλλας έχει «ανέβει».
Ελέγχουμε να μην έχει γίνει εξαγωγή λειωμένου υλικού ή της συρμάτινης αντίστασης από το εξάρτημα.
Ελέγχουμε εάν η σέλλα έχει «αγκαλιάσει» σφικτά και ομοιόμορφα τον σωλήνα.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ – ΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία συγκόλλησης όπως και στους ηλεκτροσυνδέσμους.
Μετά τον προκαθορισμένο χρόνο «ψύξης» και 15 min επιπλέον ξεβιδώνουμε το πώμα και χρησιμοποιούμε κατάλληλο κλειδί. Γίνεται διάτρηση του σωλήνα μέσω του ενσωματωμένου κοπτικού που φέρει κάθε σέλλα.
Μετά την ολοκλήρωση της διάτρησης επαναφέρουμε το κοπτικό διάτρησης μέχρι το άνω άκρο της σέλλας.
Τοποθέτηση του πώματος και σύσφιξη του με το ένα χέρι μέχρι να επιτύχουμε απόλυτη στεγανότητα (να μην υπάρχει διαρροή).

Μην χρησιμοποιείτε κλειδί για το σφίξιμο του πώματος γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του σπειρώματος με συνέπεια διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Το κόψιμο στο σωλήνα πρέπει να γίνει αφότου έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος ψύξης της σέλλας και όχι πριν.

Loading...