Τηλ.: 22620 59340-1

Ίδρυση της Εταιρείας

Η ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ιδρύθηκε το 1989, έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εξαγωγή εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου για δίκτυα νερού και φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή ειδικών εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου και κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας. Μέχρι το 1994 οι δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζονται στους ανωτέρω τομείς.

Loading...