Τηλ.: 22620 59340-1

Νέες Εγκαταστάσεις

Μέχρι το 2003 οι εγκαταστάσεις της εταιρείας ήταν σε εργοστάσιο στην βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων, σε απόσταση περίπου 50 χμ. από την Αθήνα. Από το 2003 μέχρι σήμερα η εταιρεία μεταφέρθηκε σε δικές της εγκαταστάσεις στο Σχηματάρι Βοιωτίας, σε οικόπεδο επιφάνειας 2.400 τ.μ. και σε απόσταση περίπου 60 χμ. από την Αθήνα.

Πιστοποιήσεις

Το 1995 η εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9002, το 1998 με το ISO 9001 και το 2004 βραβεύεται με το γερμανικό πιστοποιητικό SKZ-DVGWs για δίκτυα νερού και φυσικού αερίου.  

Εναρξη Παραγωγής

Το 1995 η εταιρεία εισέρχεται στην παραγωγή εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου ηλεκτροσύντηξης και εξαρτημάτων ευθέων άκρων, επενδύοντας σε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα μεγάλου εύρους.

Ίδρυση της Εταιρείας

Η ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ιδρύθηκε το 1989, έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εξαγωγή εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου για δίκτυα νερού και φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή ειδικών εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου και κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας. Μέχρι το 1994 οι δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζονται στους ανωτέρω τομείς.

Loading...