Τηλ.: 22620 59340-1

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ TECHNIMA

Μια βιομηχανία πλαστικών με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας.

Η ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ιδρύθηκε το 1989, έχοντας σαν κύρια δραστηριότητα την εισαγωγή και εξαγωγή εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου για δίκτυα νερού και φυσικού αερίου, καθώς και την κατασκευή ειδικών εξαρτημάτων πολυαιθυλενίου και κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας. Ειδικότερα παράγουμε και εξάγουμε

•  Ηλεκτροεξαρτήματα (Ηλεκτρομούφες, Ηλεκτρογωνίες, Ηλεκτροταυ – Ηλεκτροτάφ, Ηλεκτροσυστολές, Ηλεκτροπώματα, Ηλεκτροσέλλες κλπ)
•  Εξαρτήματα ευθέων άκρων και φλάντζες λαιμών (Ταυ ευθέων άκρων, Γωνίες ευθέων άκρων, Συστολές ευθέων άκρων, Λαιμοί φλαντζών, Εξαρτήματα μετάβασης, Πώματα ευθέων άκρων, Φλάντζες λαιμών (συνδυάζονται με τους λαιμούς φλαντζών)
• Κολλεκτέρ – συλλέκτες ύδρευσης
• Συγκολλητά εξαρτήματα
• Imperial Fittings (IPS)
• Εξαρτήματα PE/Aluminium
• Μηχανές συγκόλλησης και εργαλεία

Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες

Τα παραγόμενα από την ΤΕΚΝΙΜΑ εξαρτήματα είναι τύπου Injection Moulded και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται πολυμερή πολυαιθυλενίου κατάλληλα για σωληνώσεις πίεσης που διανέμουν φυσικό αέριο, ύδωρ και άλλα υγρά…

Διαβάστε περισσότερα

Loading...